Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije "Službeni list Crne Gore, broj 57/2012" od 16.11.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2