Rjesenje o izdavanju dopune licence za rad Privatnoj ustanovi Fakultetu pravnih nauka u Podgorici "Službeni list Crne Gore, broj 29/2010" od 20.05.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1