Odluka o određivanju rukovodioca izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna urbanističkog projekta "Službeni list Crne Gore, broj 6/2020" od 31.01.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1