Rješenje o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za pomorski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva "Službeni list Crne Gore, broj 1/2015" od 05.01.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1