Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za odlaganje viška materijala u KO Lijeva Rijeka i KO Lopate u Glavnom gradu Podgorica za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 58/2017" od 22.09.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2