Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o blizim uslovima, duzini trajanja, nacinu obavljanja pripravnickog staza, polaganju strucnog ispita, planu i programu prakticnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike "Službeni list Crne Gore, broj 40/2011" od 08.08.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 5