Tarifa o naknadama za rad i naknadama troškova notara "Službeni list Crne Gore, broj 6/2012" od 27.01.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 13