Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu i uslovima za dodjelu koncesija za vršenje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina "Službeni list Crne Gore, broj 54/2013" od 22.11.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1