Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Breza”, Opština Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 45/2023" od 26.04.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 1