Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rjecnih nanosa (sljunak i pijesak), na lokaciji „Lugovi I“ (u duzini od 600m, iz korita vodotoka, MZ Polja), vodotok Tara, Opstina Mojkovac "Službeni list Crne Gore, broj 36/2011" od 27.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1