Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 29/2019" od 24.05.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1