Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijena usluga dnevnog boravka, pomoći u kući i personalne asistencije, koje obezbjeđuje država "Službeni list Crne Gore, broj 75/2015" od 25.12.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 2