Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Petnjica radi rješavanja socijalnih pitanja "Službeni list Crne Gore, broj 76/2019" od 31.12.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1