Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za detaljni Urbanistički plan „Momišići A” u Glavnom gradu Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 94/2020" od 15.09.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1