Rjesenje o razrjesenju i imenovanju jednog clana Odbora direktora Radio-difuzni centar d.o.o. Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 36/2010" od 02.07.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1