Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Stari grad Ulcinj”, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije "Službeni list Crne Gore, broj 45/2023" od 26.04.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 1