Odluka o izboru jednog člana Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva "Službeni list Crne Gore, broj 57/2019" od 11.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1