Pravilnik o načinu zakupa i korišćenja pokretne i nepokretne imovine za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava "Službeni list Crne Gore, broj 58/2014" od 29.12.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1