Odluka o otkazu Granskog kolektivnog ugovora za energetiku, proizvodnju, preradu i promet uglja, naftnih derivata i gasa "Službeni list Crne Gore, broj 65/2015" od 20.11.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1