Odluka o obrazovanju Koordinacionog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije "Službeni list Crne Gore, broj 25/2014" od 12.06.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 3