Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, Debeli Brijeg - Herceg Novi, od KM 859+800 do KM 861+900 "Službeni list Crne Gore, broj 67/2018" od 17.10.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 2