Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan „Centar”, Opštine Plužine "Službeni list Crne Gore, broj 53/2019" od 16.09.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1