Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica "Službeni list Crne Gore, broj 14/2012" od 07.03.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2