Pravilnik o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe "Službeni list Crne Gore, broj 42/2012" od 31.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 4