Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o ribolovnim zabranima, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda "Službeni list Crne Gore, broj 17/1999" od 30.04.1999.

Preuzimanje
    Stranica: / 1