Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, nacinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smjestaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza "Službeni list Crne Gore, broj 25/2011" od 20.05.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 5