Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima "Službeni list Crne Gore, broj 73/2017" od 03.11.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 39