Pravilnik o tehnickim i metroloskim uslovima i postupku ovlascivanja lica za pripremu sprava za mjerenje tecnih goriva i sprava za mjerenje tecnog naftnog gasa za ovjeravanje "Službeni list Crne Gore, broj 15/2010" od 23.03.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 4