Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“ "Službeni list Crne Gore, broj 60/2019" od 01.11.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1