Odluka o planu namjene radio-frekvencijskog spektra "Službeni list Crne Gore, broj 28/2014" od 04.07.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 218