Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje mini obilaznice Podgorice dionica nadvoznjak i most na rijeci Ribnici sa pristupnim saobracajnicama "Službeni list Crne Gore, broj 21/2010" od 23.04.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2