Odluka a o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju dijela makadamskog puta na katastarskoj parceli broj 121 KO Grbe - Opština Danilovgrad "Službeni list Crne Gore, broj 19/2012" od 06.04.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2