Rjesenje o javno vazecem obrazovnom programu sa prilagodjenim izvodjenjem i dodatnom strucnom pomoci Operater u pripremi stampe (prilagodjen za ucenike sa teskocama u ucenju) "Službeni list Crne Gore, broj 3/2011" od 14.01.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 52