Pravilnik o obrascu dozvole, načinu plaćanja naknade, obliku, sadržini i načinu vođenja registra dozvola za marikulturu "Službeni list Crne Gore, broj 39/2013" od 07.08.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3