Odluka o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte "Službeni list Crne Gore, broj 36/2017" od 08.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 6