Rješenje o izmjeni Rješenja o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za strategiju zaštite od radona sa Akcionim planom za period 2018-2022. godine "Službeni list Crne Gore, broj 42/2018" od 29.06.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 1