Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite "Službeni list Crne Gore, broj 105/2021" od 01.10.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 1