Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), na lokaciji „Duga" (u dužini 350m, sa lijeve obale i korita vodotoka Morače, MZ Bioče), Glavni Grad Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 49/2012" od 21.09.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2