Pravilnik o osnovnim konstruktivno-tehnickim karakteristikama, nacinu upotrebe, vremenu, namjeni, kolicini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom ribolovu "Službeni list Crne Gore, broj 8/2011" od 04.02.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 12