Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada "Službeni list Crne Gore, broj 27/2013" od 11.06.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2