Odluka o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog i startnog dijela zarade "Službeni list Crne Gore, broj 1/2013" od 03.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1