Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo ili preduzetnik za obavljanje poslova premještanja vozila i načinu premještanja i čuvanja vozila "Službeni list Crne Gore, broj 22/2013" od 17.05.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 4