Rješenje o izdavanju licence za rad Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Beranama, za akademski magistarski studijski program “Menadžment u saobraćaju i komunikacijama” "Službeni list Crne Gore, broj 32/2013" od 08.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1