Odluka o usvajanju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Kotor za 2023. godine sa Planom utroška sredstava po osnovu izletničke takse za 2023. godinu "Službeni list Crne Gore, broj 11/2024" od 01.03.2024.

Preuzimanje
    Stranica: / 1