Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna urbanističkog projekta "Službeni list Crne Gore, broj 129/2022" od 25.11.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1