Rješenje o dopuni licence Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo, Bar, Univerzitet „Adriatik” "Službeni list Crne Gore, broj 34/2019" od 21.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1