Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i drugih subjekata koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja "Službeni list Crne Gore, broj 6/2013" od 31.01.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2