Pravilnik o aktivaciji, migraciji i povećanju kapaciteta servisa/usluga na telekomuni- kacionoj/transportnoj mreži državnih organa "Službeni list Crne Gore, broj 34/2013" od 19.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 4