Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o broju sudija u Vijecu za prekrsaje Republike Crne Gore i podrucnim organima za prekrsaje "Službeni list Crne Gore, broj 18/2000" od 31.03.2000.

Preuzimanje
    Stranica: / 2