Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Rogami i KO Doljani na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 34/2019" od 21.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 3